jmsystems.sk - elektronické systémy na mieru

vývoj a dizajn webu
stránky projektu

Prezentačná stránka pre firmu JM Systems. Špecifikom stránky je využitie alternatívneho CMS systému Twill.

Balíček Twill funguje ako knižnica pre Laravel framework a poskytuje základnú funkcionalitu CMS bez toho aby vytvárala pravidlá pre frontend. Ďalšou výhodou je blokový prístup k tvorbe stránok - administrátor má prístup k blokovému editoru, na základe ktorého môže pridávať ďalšie podstránky, bez vstupu vývojára.

Použitá technológia: Twill, Laravel, AOS, Bootstrap 4, Vue