Cleasi - jednoduchá, responzívna téma pre OctoberCMS

vývoj a dizajn webu
stránky projektu

Responzívna, modulárna a čistá téma pre jednoduché prezentačné stránky, portfóliá a blogy.

Téma Cleasi poskytuje jednoduché rozhranie pre úpravy webových stránok pomocou blokov. S týmto prístupom môžete prototypovať a vytvoriť webovú stránku v priebehu niekoľkých minút.

Téma v súčasnosti poskytuje podporu pre RainLab.Blog a RainLab.Translate. Kód je pripravený na použitie aj mimo existujúceho rozhrania editora blokov. Preddefinované bloky môžete použiť pre svoje vlastné typy údajov pomocou značky '{% partial %}' a poskytnutím premennej 'data'. Integrácia s modulom blogu je v skutočnosti implementovaná týmto spôsobom, takže je možné ju použiť ako referenciu.

Cleasi je založená na Bootstrap 4 so známou syntaxou, vďaka ktorej je práca s ňou hračkou pre každého, kto má základné vedomosti o systéme Bootstrap.