sk en

Cube

Projekt Cube je interaktívna inštalácia predstavujúca plátno pre diváka, ktorý svojou interakciou môže vstupovať do zjavne náhodného procesu generácie predmetov. Proces vždy začína ako kocka, ktorá sa morfuje do rôznych tvarov na základe audio vstupu. Ak divák vytvorí správnu kombináciu zvukov tvar sa zmorfuje do konkrétneho objektu ako napríklad posteľ, most alebo vzducholoď.

Fotka inštalácie

Process morfovania je procedurálny - ako data existujú len objekty, ktoré sú preddefinované. V momente keď divák uhádne kombináciu zvukov sa vygenerujú najbližšie možné cesty pre každú platňu vo viditelnom objekte do novo uhádnutého objektu. Tieto cesty sa potom aplikujú na jedotlivé platne. Niektoré sa v procese zmažú a tak isto sa môžu nové vytvoriť.

Fotka inštalácie