sk en

V obrazoch

Exploratívna hračka umožnuje hráčovi dokresľovať predmety do vopred pripraveného 3D sveta. Odmenou je obraz. Odmenou je, keď deformovaná perspektíva, v jeden moment začne dávať zmysel a vzikne chápanie priestoru.

Vizuálny jazyk bol inšpirovaný dieľami tvorenými v technike froasáž. 3D objekty a 2D kresby sú deformované v reálnom čase.

Projekt bol realizovaný s finančnou spoluúčasťou FaVU VUT.